Medicína


Kategorie: Aktuality 
03.březen 2015
Za dobu své činnosti od června 2014 pomohla a poradila internetová poradna Znám své léky 19 680 pacientům. Poradnu Znám své léky v České republice provozuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) ve spolupráci se společností Infopharm. Svou činnost zahájila počátkem června 2014 na www.znamsveleky.cz. Cílem je zodpovědět všechny dotazy ohledně užívání léčiv, a přispět tak k lepší informovanosti české veřejnosti a aktivizovat pacienty k odpovědnosti za svou léčbu. V současnosti neexistují elektronické registry pacientů, a tak se stává pacient jediným odpovědným zdrojem poskytnutých informací lékaři.

Kategorie: Aktuality 
02.březen 2015
Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla pro nekompromisní postup v ojedinělých případech, kdy si lékař nechává od klientů platit i za péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude mít o takovém jednání důkazy, bude VZP nepoctivcům vypovídat smlouvy. Aktuálně se to týká gynekologa z okresu Žďár nad Sázavou.

Kategorie: Aktuality 
27.únor 2015
Chirurgické oddělení P- P Kliniky Kladno získalo od počátku roku nového vedoucího lékaře. Stal se jím zkušený cévní chirurg MUDr. Tomáš Bureš. Společnost EUROCLINICUM, která P -P Kliniku Kladno provozuje, se tímto krokem zaměřila na další rozvoj tohoto oddělení kliniky.

Kategorie: Prostata Aktuality 
27.únor 2015

V lednu roku 2014 vznikla Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) – webový multimediální průvodce, který ústy předních odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tohoto zhoubného onemocnění. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout pacientům potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Roční provoz online kliniky potvrdil, že se tento cíl podařilo naplnit a webový průvodce se stal důležitým informačním zdrojem jak pro nemocné, tak pro jejich rodinné příslušníky, přesto informace veřejnosti jsou stále nedostatečné. 

 


Kategorie: Aktuality 
26.únor 2015
Anketní odpovědi jednotlivých garantů programu Vím, co jím a piju se kupodivu dosti liší. Pro zajímavost ve stručnosti uveřejňujeme odpovědi jednotlivých odborníků.

Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
25.únor 2015

Jakým způsobem kontroluje pojišťovna, zda velcí zaměstnavatelé odvádějí pojistné za všechny své zaměstnance, navíc ve správné výši? Dělají se i u nich fyzické kontroly, nebo se tak kontrolují jen malí podnikatelé, fyzické osoby? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství 
24.únor 2015

Žen s roztroušenou sklerózou (RS) přibývá. Lékaři odhadují, že se nyní s úkladnou nemocí v tuzemsku potýká asi 12 tisíc pacientek. Většinou je nemoc překvapí kolem třicítky, tedy v době, kdy zakládají rodinu. Zatímco lékaři ještě v roce 2004 neschvalovali ženám s diagnózou RS těhotenství a často doporučovali umělé přerušení, pozdější studie dokázaly pravý opak. Většině žen s RS těhotenství neškodí, naopak se v době gravidity stabilizují a prospívají. 


Kategorie: Aktuality 
23.únor 2015
Po dvou letech bude mít projekt „Vdechněte inhalátorům nový život“ (o kterém jsme tehdy informovali) volnou cestu k plánovanému cíli. Farmaceutická společnost GSK, spoluautor projektu, usilovně pracuje na vyřazení použitých plastových nádobek z kategorie „nebezpečný odpad“. V té se prozatím nacházely kvůli nepatrnému obsahu nevyužitého léčiva. Čerstvá studie ale nebezpečnost vysbíraných materiálů vyloučila, a dala tak naději, že plastové části inhalátorů bude v blízké budoucnosti možné recyklovat na další užitečné výrobky – sáčky, koše, věšáky nebo stojany pro časopisy. Projekt „Vdechněte inhalátorům nový život“ spustila GSK ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou v únoru 2013, aby snížila množství odpadu, které do té doby vznikalo odhazováním použitých inhalátorů do běžných košů. Ročně se v ČR prodá 3,6 milionů inhalátorů, které představují 135 tun odpadu.

Kategorie: Aktuality 
20.únor 2015

V České republice jsou tisíce lidí odkázaných na dialyzační léčbu jako náhradu funkce ledvin. Tito pacienti jsou léčeni v jednom z více než stovky hemodialyzačních středisek a dojíždí na pravidelné terapie zpravidla 3x týdně na 4 až 5 hodin. Pro české pacienty je ale k dispozici také domácí varianta této léčby, která však u nás není zatím tak běžná jako ve světě. 


Kategorie: Aktuality Zuby 
19.únor 2015
Novou technologii, která má výrazně zpřesnit a zkrátit dobu při zhotovování můstků na zubní implantáty, má jako první v ČR Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.