Medicína


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
22.říjen 2014

Na jaká vyšetření mám jako těhotná nárok?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
21.říjen 2014
Největší akreditované mamodiagnostické screeningové centrum v České republice, které provozuje Ústecká poliklinika, má od poloviny října 2014 k dispozici nový unikátní digitální mamograf pro vyšetření prsu. Tím se řadí toto centrum mezi nejlépe vybavená pracoviště Evropy. Přístroj pořízený za 3,9 milionů korun dokáže při významně snížené dávce záření generovat větší kvalitu snímků, které lékařům usnadňují diagnostiku prsních nádorů. Zároveň poskytuje pohodlnější a rychlejší formu moderního vyšetření, které umožní přijmout větší počet pacientek.

Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
20.říjen 2014
Grada Publishing, Praha 2014, vydání první, 320 stran Atlas byl připraven v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze během let 2011 - 2013. Důvodem byla potřeba moderního anatomického atlasu, protože dosud jediným atlasem české provenience byl Janošíkův atlas z roku 1904. Dosud byla tato potřeba opakovaně řešena zakoupením licence k vydání zahraničního atlasu. K obrázkům byly do češtiny překládány doprovodné a vysvětlující texty.

Kategorie: Aktuality 
17.říjen 2014

Díky podpoře společnosti SAP mohla Asociace pomáhající lidem s autismem -  APLA rozšířit svou nabídku volnočasových aktivit pro děti s autismem. Finanční prostředky pokrývající roční kurz v rozsahu 35 lekcí, včetně zajištění platu lektorek, nákupu techniky a software zajistila společnost SAP v rámci svého CSR programu.


Kategorie: Aktuality 
16.říjen 2014
Špatná výživa stále trápí velkou část světové populace, nejedná se však jen o nedostatek potravin, důsledky nesprávného stravování se odráží i na zdravotním stavu jednotlivců. V uplynulém roce přesáhl počet obézních lidí na planetě 2 miliardy. Vzrůstající tendenci se bohužel nedaří zastavit. 16. říjen připomíná den vzniku Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO (1945) a je zároveň Světovým dnem výživy. Dle OSN je cílem dne výživy podpora ekonomické i technické spolupráce v oblasti zemědělské výroby, zvyšování povědomí o hladu a chudobě ve světě. V České republice se otázkou výživově hodnotných potravin zabývá i iniciativa Vím, co jím a piju.

Kategorie: Aktuality 
16.říjen 2014

 

V České republice je v současné době evidováno již přes 850 tisíc pacientů s diabetem, jejich počet se za posledních třicet let ztrojnásobil. I přes velmi kvalitní péči, kterou diabetologové svým pacientům v České republice poskytují a díky níž se daří snižovat počet pacientů s diabetickými komplikacemi, je u nás ještě dalších 200-250 tisíc pacientů s diabetem, kteří o své nemoci neví. Nemají zatím totiž větší potíže, a proto lékaře nevyhledávají. Diabetes tak u nich zůstává nediagnostikován, přestože by ho jednoduché preventivní vyšetření pomohlo odhalit.


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
15.říjen 2014
Volby do zastupitelstva obcí se uskutečnily v pátek 10. a v sobotu 11. Října 2014. K jakému dni máme nahlásit ukončení zaměstnání starosty a členů zastupitelstva a "nástup" nových? A jak je to s odvodem pojistného na zdravotní pojištění z odměny při skončení funkčního období? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Kategorie: Aktuality 
14.říjen 2014

Fyzioterapie prožívá v posledních letech velký rozkvět. Počet lidí trpících tzv. civilizačními chorobami pohybového aparátu stále roste a s tím i poptávka po tomto oboru. Mít svého osobního fyzioterapeuta již není pouze výsadou vrcholových sportovců a hvězd showbyznysu. Co to ale vlastně fyzioterapie je?


Kategorie: Aktuality 
13.říjen 2014

Ve dnech 8. - 10. října 2014 proběhl v Praze radiologický kongres organizovaný společně Klinikou zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM,  Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN a Radiologickou společností.


Kategorie: Aktuality 
13.říjen 2014

Přístup klientů VZP k protonové terapii je v porovnání s ostatními státy Evropské unie srovnatelný a leckdy i lepší. Vyplývá to z nejaktuálnějších dostupných dat, která soustředila a zveřejnila švýcarská nezisková organizace PTCOG. Potvrzuje se tak, že klienti VZP, kteří protonovou péči podle odborníků skutečně potřebují, ji mají vždy náležitě zajištěnou. A to i přesto, že Protonové centrum v Praze již bezmála dva roky odmítá přistoupit na jakýkoliv reálný návrh smlouvy, kterou s ním chce VZP o léčbě svých klientů uzavřít.