Medicína


Kategorie: Inzerce Aktuality 
19.červen 2019


Koncem září vyšlo 5. vydání publikace Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium.

Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Text publikace se rozšířil o bezmála 300 článků o léčivých látkách a její rozsah o 200 stran na celkový počet 1 200 stran. Na zpracování textu se podílelo 54 předních odborníků z různých lékařských oborů. Publikace je členěna opět do 16 kapitol, obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR.Kategorie: Inzerce 
19.červen 2019
Cukrovka – diabetes mellitus je porucha funkce slinivky břišní Je charakterizována  nedostatkem inzulínu nebo jeho malou účinností. Postihuje více než 5 % obyvatelstva a reálné prognózy upozorňují na její raketový nárůst v populaci Zákeřnost onemocnění spočívá mj. také v tom, že zpočátku může ujít pozornosti. Dokladem je současná situace, kdy nejméně 200 000 lidí dosud o své chorobě neví! Světový den chce proto upozornit na všechna úskalí diabetu, na možnosti prevence i léčby.

Kategorie: Inzerce Aktuality 
19.červen 2019
Držte cukr na uzdě

Kategorie: Aktuality 
17.červen 2019

V reakci na dnešní vydání Lidových novin 17. 6. 2019, v němž autor Ondřej Koutník cituje z údajných výpovědí obviněného podnikatele Tomáše Horáčka a spekuluje o údajných netransparentních postupech vedení VZP ČR při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními, považuje pojišťovna za nutné uvést následující:


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.červen 2019

Karcinom prostaty, karcinom prsu, kolorektální karcinom – u těchto diagnóz pozorují onkologové stále vyšší výskyt i v mladším věku, kdy jsou nádory většinou agresivnější než u starších lidí. Například kolorektální karcinom, který se v drtivé většině objevuje u lidí nad 60 let, diagnostikují onkologové i u těch, kterým ještě nebylo 40 let. Podle prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, přednosty Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, každoročně přibývají 2 % nemocných s touto diagnózou ve věku pod 40.

 


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.červen 2019

Nejnovější iniciativou PTC je vytvoření nového odborného medicínského pracoviště - Kompetenčního centra pro protonovou radioterapii (RT) maligních lymfomů. Jeho podstatou je úzká spolupráce odborníků v této oblasti s cílem sdílet nejmodernější poznatky a postupy v léčbě nádorů, výměna zkušeností a spolupráce ve prospěch pacientů.


Kategorie: Aktuality 
14.červen 2019

Až dva tisíce korun mohou od letošního roku 2019 dostat dárci krve od Všeobecné zdravotní pojišťovny jako příspěvek na rehabilitační aktivity. Oproti loňsku nejsilnější zdravotní pojišťovna výši příspěvku zdvojnásobila. Chce tak zdůraznit nezastupitelnou roli dárcovství krve v současné medicíně. V loňském roce využily benefity pro dárce desítky tisíc klientů VZP a pojišťovna jim vyplatila více než 22 milionů korun.


Kategorie: Aktuality 
13.červen 2019

Menstruace provází ženy od období dospívání až po menopauzu a tvoří nedílnou součást jejich života. Přesto je ženská perioda mnohde na světě stále stigmatizována a tabuizována. V těchto oblastech se často mlčí i o zásadách správné hygieny během menstruace, což s sebou pro ženy nese riziko nepříjemných komplikací v podobě vaginálních infekcí, zánětů močového měchýře nebo i smrtelně nebezpečného syndromu toxického šoku. Na důležitost osvěty ohledně menstruace i s ní spojených hygienických zásad upozornil také Den menstruační hygieny (Menstrual Hygiene Day - 28. května).  


Kategorie: Aktuality 
13.červen 2019

Estetická chirurgie na rozdíl od ostatních chirurgických oborů neléčí jenom tělo, ale také ve velké míře psychiku. Proto se o plastické chirurgii mluví též jako o psychochirurgii.

 


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
12.červen 2019

V jakých případech hradí pojišťovna ošetřování pacienta doma a případně i návštěvy lékaře doma?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí