Medicína


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
20.srpen 2014
Syn bude od dalšího školního roku studovat střední školu v Bratislavě. Jak bude mít zajištěnou, resp. placenou zdravotní péči? Existuje nějaká mezistátní dohoda o uznání pojištění mezi Českem a Slovenskem pro takové případy, nebo se musí uzavřít nějaký doplněk pojištění? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Kategorie: Aktuality 
19.srpen 2014

Polytrauma je téměř moderní pandemií současné doby a urgentní medicíny. Každý den je v celém světě příčinou 16 000 úmrtí. U pacientů s diabetes mellitus vede ke zvýšené mortalitě a k četnějším komplikacím. Kombinace obou diagnóz je často podceňována intenzivisty, rehabilitačními pracovníky i ambulantními praktickými lékaři.


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
18.srpen 2014

Dětští klienti VZP, kteří kvůli cukrovce 1. typu využívají inzulínovou pumpu, budou mít od září k dispozici sedmkrát více moderních senzorů pro kontinuální sledování hladiny krevního cukru, než doposud. Podle odborníků to umožní výrazně lépe zvládat jejich onemocnění. Větší množství senzorů bude VZP dětem hradit nad rámec zákona poté, co se na užitečnosti tohoto kroku dohodla se špičkami v oboru diabetologie.


Kategorie: Aktuality 
15.srpen 2014

Vybrané dechové rehabilitační pomůcky, které používají nemocní s různými poruchami dýchání, budou pro klienty VZP snáze dostupné. Na základě žádosti, která zazněla na jednání Pacientské rady VZP, se pojišťovna rozhodla rozšířit okruh lékařů, kteří budou moci tyto pomůcky předepisovat. Novinka může usnadnit život zejména pacientům s neurologickými diagnózami, jako je například roztroušená skleróza, svalová dystrofie, myastenie či spinální svalová atrofie.


Kategorie: Aktuality 
14.srpen 2014
Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila první kolo druhé fáze iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI). Ambiciózní projekt IMI 2 nabízí vědeckým týmům a malým i středním podnikům více než 1,3 miliardy korun. Finanční výzvy, vedené společnostmi Sanofi a Bayer HealthCare, jsou zaměřeny na optimalizaci průběhu klinických studií při vývoji nové léčby a účinnější prevenci diabetu a souvisejícího postižení oční sítnice. Žádost je možné podat do 12. listopadu 2014.

Kategorie: Aktuality 
14.srpen 2014

V následujících dnech zahájí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) instalaci nového ozařovače pro tomoterapii. Jedná se o první přístroj svého druhu, který budou mít české nemocnice k dispozici. Díky němu budou moci lékaři nabídnout pacientům efektivnější léčbu karcinomů a současně minimální ozáření okolní zdravé tkáně. Léčba prvních pacientů pomocí ozařovače bude zahájena počátkem roku 2015.


Kategorie: Aktuality 
13.srpen 2014
V USA se přijímá do intenzivní péče přibližně pět milionů pacientů ročně a mnoho z nich má následně nové, nežádoucí pocity, prožitky i známky deprese. Slabost, změny chuti k dílu, pocit nechutenství a únava – známky somatické i psychické deprese se projeví až u dvou třetin pacientů. Jsou doprovázeny kognitivní známkami s deficitem, smutkem, pocitem viny a negativním, pesimistickým myšlením. Projevy vyžadují odlišné přístupy a postupy. Fyzické známky jsou často rezistentní ke standardní léčbě antidepresívy. Známky mentální deprese naopak vyžadují zaměstnávání pacientů a cílenou a postupnou rehabilitaci pracovních návyků.

Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
12.srpen 2014

Dostala jsem obálku s novým průkazem VZP. Stejnou měl ve schránce soused, který ale nedávno zemřel. Žil sám a v bytě teď nikdo nebydlí. Co mám dělat s touto zásilkou?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
11.srpen 2014
Po zápisech do mateřských školek a nástupem do kolektivu čeká dítě první osamostatnění a velká životní změna. Jak to celé ovšem všichni zúčastnění ponesou? Proto je dobře připravit se včas na vlastní emoce a na novou situaci dítěte i rodičů.

Kategorie: Aktuality 
08.srpen 2014

Léto se přehouplo do druhé poloviny, ale mnohé ještě čeká zasloužená dovolená, která k letním měsícům neodmyslitelně patří, stejně tak cestování i další aktivní odpočinek. Podle Českého statistického úřadu Češi v loňském roce podnikli přes 11 milionů dovolených, z čehož více než třetina byly výjezdy do zahraničí. Ani při letním odpočinku by ale lidé neměli zapomenout na bezpečnost svou i svých dětí. Zvýšenou pozornost by měli věnovat opatrnosti při sportu, zdravému opalování nebo ochraně očí.