Medicína


Kategorie: Aktuality 
30.březen 2015

Dne 23. března 2015 rektor UK  v Praze  Tomáš Zima společně s generálním ředitelem společnosti Zentiva Ivo Žídkem v  historických prostorách Karolina podepsali memorandum stvrzující partnerství, vzájemnou podporu a spolupráci pro roky 2015 a 2016 mezi oběma institucemi Univerzitou Karlovou v Praze a společností Zentiva.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
27.březen 2015
Jaké jsou v současné době možnosti pro podání přehledu OSVČ – krom té, že si vyzvednu na přepážce papírový formulář a pak ho donesu vyplněný zpět? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Kategorie: Aktuality 
27.březen 2015

Poruchy příjmu potravy patří k závažným psychiatrickým onemocněním, která se vyskytují od útlého dětství. Jen mentální anorexie a atypické mentální anorexie bylo v  České republice v roce 2013 diagnostikováno 13 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Přibližně 4 lidé na 100 tisíc obyvatel pak byli v témže roce kvůli těmto nemocem hospitalizováni. Výskyt poruchy v populaci se ale předpokládá daleko vyšší. Kvůli dlouhému utajování nemoci však odborníci nemají příležitost ji dlouho rozpoznat. Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze pořádají pravidelně každé dva roky odbornou konferenci o poruchách příjmu potravy a obezitě, na kterou pravidelně přijíždí přednášet odborníci i ze zahraničí. Letos se koná již jubilejní desátý ročník. Součástí mezinárodní konference v sobotu 28. 3. od 12.00 do 14.00 hodin je i setkání s odborníky a vyléčenými pacienty. Je určena veřejnosti, médiím a jedincům trpícím poruchou příjmu potravy. Setkání se koná ve velké posluchárně Psychiatrické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK. Bude zde také představen projekt Na druhý pohled a výstava fotografií. 


Kategorie: Aktuality 
26.březen 2015
Jak sdělovat nepříjemné zprávy, komunikovat s pozůstalými i zdravotníky – vypjatá témata, se kterými se potýkají lékaři a specialisté při organizaci odběrů orgánů od zemřelých dárců k transplantaci. Své zkušenosti z praxe teď mohou sdílet s kolegy napříč republikou. Pomoci jim má nový edukační projekt, který připravilo Transplantační centrum IKEM. První Vzdělávací fórum pro odběrové koordinátory a lékaře intenzivisty dárcovských nemocnic proběhlo v pátek 20. března v Praze.

Kategorie: Aktuality 
25.březen 2015

Více než 450 milionů korun vydala v loňském roce Všeobecná zdravotní pojišťovna za péči o své klienty s tuberkulózou. Celkem tuto diagnózu lékaři v roce 2014 vykázali u 5 363 klientů VZP, což je oproti roku 2013 nárůst o 1,48 % (5 285). Na rizika, která jsou s touto nemocí spojena, upozorňuje VZP v souvislosti se  Světovým dnem boje proti tuberkulóze.


Kategorie: Aktuality 
24.březen 2015

V úterý 24. března uplyne přesně 133 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, způsobující nemoc nazvanou tuberkulóza (TBC). Tento den si lékaři po celém světě připomínají jako Světový den boje proti tuberkulóze. Přesně 164 žen, 348 mužů, z toho šest dětí – jsou nejčerstvější počty těch, kteří v České republice onemocněli chorobou, jež má za sebou miliony obětí po celém světě a stále se jí nedaří zcela porazit. Na tuberkulózu loni v ČR zemřelo 21 lidí.


Kategorie: Aktuality 
24.březen 2015

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) zahájila projekt Rok prevence 2015 již v lednu, kdy měla veřejnost příležitost podstoupit vyšetření očí, a odhalit tak možné příznaky rozvoje zeleného zákalu nebo diabetu. V únoru si mohli návštěvníci stanu vyzkoušet pod odborným dohledem správné techniky některých každodenních činností, aby nezatěžovali páteř a celé tělo nesprávným způsobem. Včasné odhalení nemoci hraje v léčbě pacienta klíčovou roli. „V následujících měsících se Rok prevence zaměří například na prevenci melanomu, civilizačních chorob nebo kardiovaskulárních nemocí,“ upozorňuje Mgr. Dana Jurásková, MBA., ředitelka VFN Praha.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
23.březen 2015

Medialogy – hovory odborníků, studentů i veřejnosti pořádané 1. lékařskou fakultou UK v Praze ve spolupráci s tiskem - o medicíně a dalších aktuálních tématech s medicínou souvisejících se tentokráte věnovaly otázkám umírání.
„Jak mají vnímat smrt, jak ji mají prožívat a čelit jí, mají medici do značné míry zahrnuto v učebních předmětech lékařské etiky. Ale naučit se, jak pomoci pacientům se s ní vypořádat – to je pro dobrého lékaře úkol na celý život,“ upozornil úvodem prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK.


Kategorie: Aktuality 
20.březen 2015
Syndrom hyperaktivního močového měchýře (OAB) je diagnóza, která postihuje odhadem 100 milionů lidí celosvětově. V České republice se s ním potýká až pětina obyvatel. Projevuje se častým a neodbytným pocitem potřeby močení, který přichází velmi náhle, a to až 8 i vícekrát denně, a není možné ho potlačit. Přestože onemocnění nemá vážný dopad na zdraví člověka, výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu každodenního života. Současná medicína nabízí řadu léčebných možností, pacienti však v mnoha případech nevyhledají pomoc lékaře kvůli studu, proto se opětovně k tématu vracíme.

Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
20.březen 2015

Skončila jsem teď v březnu studium na vysoké škole a hledám si práci. Od dubna bych mohla nastoupit do jedné firmy, ale mělo by se jednat o práci na dohodu. Chtěla bych se zeptat, jak to bude s placením pojistného na zdravotní pojištění. Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí