Medicína


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
19.září 2018

Všeobecná fakultní nemocnice je v současné době jeden z největších poskytovatelů zdravotních služeb pro pacienty nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale v řadě případů z celé České republiky. O tom svědčí i čísla: téměř 60.000 hospitalizací ročně a kolem 1 700 000 ambulantních vyšetření. Jednotlivá pracoviště jsou umístěna na území Prahy 2, Prahy 6, ale také na Zbraslavi. Dopravní obsluha těchto lokalit je velmi náročná a zahrnuje i dopravu nemocných. Pro transport nemocných ve stabilizovaném stavu má VFN, i díky Magistrátu hl. města Prahy, dostatečné vybavení.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
19.září 2018

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
18.září 2018

Poskytnutí první pomoci při nehodě je podle odborníků často stěžejním bodem, který rozhodne o životě nebo smrti zraněného. Přesto ji podle výzkumů umí a je ochoten poskytnout málokdo. Světový den první pomoci, který letošního roku 2018 připadl na 8. září, je jednou z aktivit, jejímž cílem je zvýšit povědomí o důležitosti a zásadách první pomoci.


Kategorie: Aktuality Deprese 
17.září 2018

S problémy s duševním zdravím se za život setká každý čtvrtý Čech. Paradoxně navzdory tomu by se tři lidé z pěti styděli před svým okolím přiznat, že vyhledali odbornou pomoc. S podobnými předsudky již téměř třicet let bojují Týdny pro duševní zdraví, v jejichž rámci se po celé republice koná řada kulturních a osvětových akcí. 29. ročník Týdnů pro duševní zdraví nabídne široký výběr akcí po celém Česku. Pomáhá čelit stereotypům o duševním zdraví a nemoci.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
15.září 2018

SANANIM v rámci systému včasného varování obdržel informaci o výskytu nebezpečné drogy, která se dostala do oběhu na Severní Moravě a jíž se předávkovalo přibližně dvacet lidí, včetně patnáctiletého chlapce. Jeden muž v důsledku požití drogy zemřel, další lidé jsou ve vážném stavu. Množství drogy v oběhu se odhaduje na 3000 dávek. Počty postižených i množství drogy v oběhu v době vydání stanoviska nebyly konečné, situace je nadále monitorována a údaje zpřesňovány. Od pondělí počet postižených každým dnem stoupá. SANANIM oceňuje postup Národního monitorovacího střediska, které varování vydalo, i rychlou a otevřenou reakci Policie ČR i dalších složek, které se v případu angažují.


Kategorie: Aktuality 
14.září 2018

Najít nového praktického lékaře je, především v menších obcích, velmi problematické. Počet praktických lékařů v tuzemsku je dlouhodobě nedostatečný, současní lékaři navíc stárnou. Po odchodu do důchodu je nemá kdo nahradit. Pacienti, obzvláště ti starší, pak mají velké problémy s hledáním lékaře nového. Pomoci mohou známí i internetové databáze. Zákonnou povinnost zajistit svým pojištěncům praktického lékaře v příslušné vzdálenosti má pak pojišťovna.


Kategorie: Aktuality 
13.září 2018

Velmi závažné poškození mozku – traumatické, anoxické, cévní je nejčastěji vyjádřeno komatem – naprostou nepřítomností bdělosti, bez známek vědomí; může být přechodem k vegetativnímu stavu – syndromu intermitentní areaktivní bdělosti ( VS / UWS). Pacienti s minimální bdělostí – MCS (minimal consciousness state) jsou schopni účelného jednání, ale bez projevů komunikace. MCS lze dále rozdělit na MCS+ a MCS- podle přítomnosti nebo nepřítomnost základních řečových funkcí. Vznik a vývoj MCS lze ještě dále podrobněji určovat podle funkčnosti komunikace.


Kategorie: Aktuality 
12.září 2018

Důvodem celostátní akce je snaha zachytit včas smrtelnou plicní nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Letos se k akci, která se koná ve čtvrtek 13. 9., přihlásilo 62 ambulancí, jejich kompletní seznam je na www.plicnifibroza.cz. Lidé se mohou nechat vyšetřit zdarma a bez doporučení od praktického lékaře. „V roce 2017 jsme takto zachytili 6 lidí s podezřením na IPF,” říká MUDr. Ivana Čierná Peterová, předsedkyně ambulantních pneumologů.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
12.září 2018

Existuje u zubních plomb nějaká záruka a možnost je reklamovat? Opakovaně jsem si musela platit bílou plombu, protože mi vypadla. Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
11.září 2018

Je mnoho studií, které dokládají pozitivní vliv pití piva na zdraví člověka. Všeobecně ale platí, že vždy záleží hlavně na množství jeho požití. Oblíbený zlatavý mok totiž obsahuje mnoho vitaminů a dalších látek, které při střídmé a odpovědné konzumaci působí na lidský organismus velmi příznivě. Dokonce i prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., ohodnotil pivo, včetně nealko pivaza nejlepší nápoje, které kdy lidstvo vynalezlo. Hodnotí je jako nejlepší iontové nápoje, zejména po sportovních výkonech.