Medicína


Kategorie: Aktuality 
21.červenec 2017

Narůstající tlak na pracovní výsledky, časté změny a nenadálé situace v práci jsou součástí profesního života. Přestože většina Čechů je v práci spokojená, obvykle neumí čelit změnám ve firmě. Nové metody a přístupy, moderní technologie nebo rozvoj firem, vytváří na zaměstnance tlak, aby byli ještě rychlejší, flexibilnější, produktivnější. Podle zjištění vzdělávací společnosti MgC Group se však Češi se změnami špatně vyrovnávají a neumí se v nových situacích orientovat.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
20.červenec 2017

Před pěti lety se až 120 renomovaných partnerských institucí v USA rozhodlo podpořit iniciativu, jak do roku 2017 preventivně snížit o milion každoroční výskyt akutních srdečních příhod a cévních mozkových příhod v populaci. Jejich výskyt a mortalita se sice významně snížily od 60. let minulého století, ale za posledních pět let údaje zase již stagnují.


Kategorie: Aktuality 
20.červenec 2017

GSK fond (dříve Nadační fond GSK) vyhlásil v roce 2017 další grantové řízení, do kterého se mohly přihlásit neziskové organizace se svými projekty zaměřenými na pomoc seniorům, handicapovaným či dlouhodobě nemocným lidem a jejich rodinám. O finanční pomoc se letos ucházelo 31 organizací z celé České republiky. Grantová komise do druhého kola poslala devět z nich a ve středu 17. května jim oproti původně plánovaným 750 tisícům Kč rozdělila celkem 977 596 Kč. Mezi „vítězi“ grantového řízení se objevily například projekty zaměřené na podporu rodin s dětmi trpícími kombinovaným postižením, pomoc lidem trpícím epilepsií či některými duševními chorobami nebo vzdělávání mladých lidí v problematice HIV/AIDS.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
20.červenec 2017

Jaké jsou možnosti léčby onkologické bolesti v ordinaci všeobecného praktického lékaře?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
19.červenec 2017

Jaká je doba platnosti poukazu na vyšetření a ošetření? V době, kdy mi lékař vystavil poukaz na rehabilitaci, mě bolela záda tak, že jsem na ni chodit nemohla, a teď prý už není platný.

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.červenec 2017

Plýtvání potravinami je v současné době hojně diskutovaným globálním problémem. Dle dat sesbíraných v projektu FUSIONS se v Evropské unii ročně vyhodí zhruba 88 milionů tun potravin. Češi přitom patří mezi největší plýtvače v Unii. Podle průzkumu se z českých domácností nejvíce vyhazuje ovoce, zelenina a pečivo. Pomoci změnit to by mohly šikovné aplikace do chytrých telefonů, o které má zájem více než pětina populace.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
17.červenec 2017

Nová data ze studie RE-CIRCUIT® ukazují na lepší bezpečnostní profil přípravku Pradaxa® (dabigatran-etexilát) ve srovnání s přípravkem warfarin u pacientů s fibrilací síní (FS) podstupujících katetrizační ablaci (KA). Pacienti s FS, kteří podstoupili KA a zároveň nepřerušovanou léčbu přípravkem Pradaxa® vykazovali méně závažných krvácení a nižší počet závažných nežádoucích účinků ve srovnání s těmi pacienty, kteří byli nepřerušovaně léčeni warfarinem. Výsledky byly prezentovány v rámci 66. výročního zasedání Americké kardiologické společnosti American College of Cardiology ve Washingtonu. Data byla zároveň zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
17.červenec 2017

Děti s tělesným handicapem často nemají možnost svobodného pohybu, rodiče je na invalidních vozíčcích mohou vzít pouze na taková místa, která mají vhodně upravený povrch. Ale děti, nejen ty zdravé, stále chtějí objevovat svět. Spolek Černí koně se rozhodl, že těmto dětem pomůže zažít kvalitní dětství a začal pro ně vyrábět speciální kola na ruční pohon. Tato kola se zde v České republice i ve většině zemí světa nedají koupit. Navíc, aby dětem byla tato kola co nejvíce přístupná, Černí koně hledají pro každé dítě sponzora, aby své kolo dostalo zcela zdarma.

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
14.červenec 2017

Výdaje na inovativní takzvané centrové léky nepředstavují i přes dynamický nárůst zásadní riziko pro český systém financování zdravotnictví. Celkové výdaje na léky, včetně inovativních, za posledních pět let stagnují nebo rostou jen velmi mírně. Upozornili na to účastníci specializovaného semináře Přínosy inovací ve zdravotnictví, který se konal 13. června v rezidenci Velvyslanectví USA. Souhrn informací ukázal, že se děje pouze redistribuce v relativně stabilním či mírně rostoucím rozpočtu na léky směrem k inovativním lékům.


Kategorie: Aktuality 
13.červenec 2017

Novým generálním ředitelem farmaceutické společnosti Pfizer v České republice je Pavel Sedláček. Ve funkci od 1. července 2017 vystřídal Johna P. Kennedyho, který se z rodinných důvodů vrací zpět do Spojených států amerických, kde pokračuje v práci pro Pfizer.