Medicína


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
01.červenec 2015

Je možno léčit obezitu v lázních? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
01.červenec 2015

Všeobecná zdravotní pojišťovna připravuje pro komunikaci se svými partnery nový komunikační kanál, který bude uživatelsky výrazně přívětivější, bude více vyhovovat potřebám pojišťovny i jejích partnerů. Díky vlastnímu řešení dosáhne VZP výrazné úspory nákladů. V této souvislosti Všeobecná zdravotní pojišťovna vypověděla smlouvu společnosti IZIP a.s., která pro ni na jejím základě zajišťuje činnost Portálu. 


Kategorie: Aktuality 
30.červen 2015

Největší akreditované pracoviště tohoto druhu v České republice, které je součástí Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích, má k dispozici nový unikátní robotický systém daVinci. Přístroj je v současnosti nejmodernějším operačním robotickým systémem na světě a Centrum robotické chirurgie Vysočina se tak zařadilo mezi špičková evropská centra nabízející svým pacientům specializované operace. Nový přístroj vykazuje oproti předchozí generaci systému daVinci větší přesnost, lepší manipulaci operačních ramen a naprosto bezpečný operační provoz.


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
29.červen 2015

Neuhasitelná žízeň, malátnost, časté nucení na toaletu, zamlžené vidění – toto jsou první příznaky cukrovky, kterou v České republice trpí přes 860 tisíc lidí. Počet diabetiků v tuzemsku se zvýšil za posledních 20 let o 68 % a tuto diagnózu má již téměř 10 % populace. Česko se tak řadí mezi země s největším počtem diabetiků v Evropě. Pokud se nezačnou správně léčit, mohou u nich v horizontu několika let propuknout závažné komplikace diabetu – poškození zraku, ledvin, nervů, srdce a cév.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
29.červen 2015

Studenti z pražské 1. lékařské fakulty a plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy přivezou 3. až 5. července 2015 na hudební festival Rock for People Europe v Plzni interaktivní workshopy a modely, na nichž návštěvníkům festivalu odlehčenou formou představí různá medicínská témata.

 


Kategorie: Aktuality 
26.červen 2015

V roce 2014 bylo v Praze hlášeno celkem 247 případů onemocnění virovou hepatitidou A, což byla nejvyšší nemocnost v celé republice, kde celkem onemocnělo 673 lidí. Praha zaznamenává rostoucí trend výskytu nemoci posledních pět let. Zdroj nákazy se většinou nedaří odhalit, ohrožení přitom jsou všichni vnímaví jedinci. V Praze loni nebyl nejmenšímu pacientovi ani rok, nejčastěji onemocněli mladí dospělí. Jen jedna třetina pacientů patřila do sociálně-ekonomicky slabé skupiny (10 % drogově závislí, 5 % bezdomovci), stejný počet pacientů onemocnělo přímo v rodinách. Spolehlivou a dlouhodobou ochranou proti nemoci je očkování, důležitá je i zvýšená osobní hygiena.


Kategorie: Aktuality 
25.červen 2015

Se způsobem financování vědy na lékařských fakultách souvisí výuka nové generace odborníků – bylo úvodem Medialogů 1. LF UK uskutečněných v červnu 2015. Neoddělitelnou součástí vědecké komunity jsou studenti postgraduálního doktorského studia. „Jsou financováni z prostředků určených na vědu a výzkum. Pokud nebudou mít podporu, nebude další generace špičkových odborníků, z nichž se rekrutují budoucí docenti a profesoři – tedy klíčové osoby jak pro výuku, tak pro kontinuální akademický rozvoj jednotlivých lékařských disciplín. Slovy děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., věda na lékařských fakultách je tedy přímou podmínkou kvalitní péče o pacienty v budoucnosti. 


Kategorie: Aktuality 
24.červen 2015

V pořadí již 30. kontejner se zdravotnickým materiálem určeným pro chudé a malomocné v Indii vypravila 19. června 2015 z Brna Nadace sv. Františka z Assisi. Dodávku v hodnotě zhruba 4,6 milionu korun obdrží indické sestry -  Misionářky lásky, které pomáhají nejchudším a nejubožejším, a pokračují tak v odkazu blahoslavené Matky Terezy z Kolkaty, která v  roce 1948 tuto kongregaci založila v indické Kolkatě. Tyto sestry a bratři se zaměřují na ty, kterým nikdo nepomáhá a kteří jsou ve společnosti nejvíce ohroženi. Protože sami žijí velmi chudě, mohou ve svých centrech ubytovat a ošetřovat ty, kteří to opravdu potřebují. Jsou to především: nemocní malomocenstvím, opuštění umírající v prachu na ulici, kojenci odložení po porodu na smetiště, děti, které přežily potrat, starci a stařenky bez prostředků, nemocní tropickými nemocemi, tuberkulózou, AIDS, tělesně a duševně postižení i ti, kteří byli opuštění a vyhoštění vlastní rodinou.


Kategorie: Aktuality 
23.červen 2015

Cenu J. E. Purkyně 2015 udělila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) emeritnímu přednostovi Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc., který je významnou osobou české medicíny zasahující svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie. Stál rovněž u rozvoje laserové medicíny v České Republice i v Evropě. Cenu J. E. Purkyně převzal prof. Jiří Mazánek při slavnostním setkání v rámci 57. Purkyňova dne v červnu 2015 na zámku Libochovice.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
23.červen 2015

Axonite, 2015, vydání první, str. 445

Kniha je logicky členěna – od morfologické klasifikace nádorů, zásad odběru materiálu k vyšetření, prediktivního vyšetření solidních nádorů i klinického využití solubilních nádorových markerů.