Medicína


Kategorie: Inzerce Aktuality 
26.duben 2019


Koncem září vyšlo 5. vydání publikace Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium.

Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Text publikace se rozšířil o bezmála 300 článků o léčivých látkách a její rozsah o 200 stran na celkový počet 1 200 stran. Na zpracování textu se podílelo 54 předních odborníků z různých lékařských oborů. Publikace je členěna opět do 16 kapitol, obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR.Kategorie: Inzerce 
26.duben 2019
Cukrovka – diabetes mellitus je porucha funkce slinivky břišní Je charakterizována  nedostatkem inzulínu nebo jeho malou účinností. Postihuje více než 5 % obyvatelstva a reálné prognózy upozorňují na její raketový nárůst v populaci Zákeřnost onemocnění spočívá mj. také v tom, že zpočátku může ujít pozornosti. Dokladem je současná situace, kdy nejméně 200 000 lidí dosud o své chorobě neví! Světový den chce proto upozornit na všechna úskalí diabetu, na možnosti prevence i léčby.

Kategorie: Inzerce Aktuality 
26.duben 2019
Držte cukr na uzdě

Kategorie: Aktuality 
25.duben 2019

Dle průzkumu, který na přelomu roku 2018 a 2019 realizovala organizace HealthCare Institute, o.p.s. v rámci 4. ročníku celostátního průzkumu „Barometr pro mediky“ byli osloveni studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v ČR a čtyř lékařských fakult na Slovensku. Čeští studenti 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult mají stále větší zájem pracovat po ukončení studia v České republice. Tento trend je již od roku 2016, kdy chtělo v tuzemsku zůstat 73 % respondentů, v roce 2017 to bylo již 78 % českých studentů a v roce 2018 se tento počet studentů navýšil na 81 %. Na Slovensku má zájem pracovat po ukončení svého studia 75 % slovenských studentů, což je oproti roku 2017 pokles o 5 procent. Největší zájem o vykonávání profese je v nemocnicích. Cílem celostátního průzkumu bylo zjistit, jaké množství studentů plánuje po ukončení vysokoškolského studia zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo také cílem identifikovat příčiny či důvody.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
25.duben 2019

Přebujelá administrativa krátí lékařům prostor pro pacienty – zabírá 40–50 % jejich času. Za největší žrouty času považují vypisování formulářů pro „sociálku“ či zpráv pro zdravotní pojišťovny. Říkají, že delší dobu stráví vyplňováním papírů než léčením pacienta. Za zbytečný „papír“ označují například lístek na peníze, ruční vyplňování formulářů pro vyšetření CT či magnetickou rezonancí, potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu, povinná hlášení o spotřebovaných očkovacích látkách. O možných řešeních budou všeobecní praktičtí lékaři jednat na XIII. jarní interaktivní konferenci v Praze, kam se jich už  25. dubna 2019 sjede více než 1 400.


Kategorie: Aktuality 
24.duben 2019

Dalších třináct lékáren v hůře dostupných lokalitách získá pro letošní rok bonifikaci až 600 tisíc korun. V dubnu 2019 je vybrala Komise pro bonifikaci lékárenské péče v nedostupných oblastech, jejímž předsedou je náměstek ředitele VZP David Šmehlík. Už v únoru přitom tatáž komise přiznala finanční podporu bezmála šedesáti lékárnám. Nyní se rozhodovalo o námitkách těch, které v únorovém výběru neuspěly.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
24.duben 2019

Chtěla bych mít na průkazu pojištěnce VZP uvedený svůj titul. Jak a kde to vyřídím? Budu muset za nový průkaz platit?  OdpovídáMgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality Očkování 
23.duben 2019

 Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi nejrychleji probíhající infekční nemoci. Původcem je bakterie Neisseria meningitidis, kterou se lze nakazit podobně jako chřipkou či rýmou – kapénkovou infekcí. Pokud se onemocnění rozvine, postupuje velmi rychle a nejčastěji se projevuje jako zánět mozkových blan (meningitida), nebo otrava krve (sepse). I přes včasnou lékařskou péči mohou být následky závažné – v loňském roce v ČR onemocnění postihlo 56 osob, 3 lidé zemřeli, celosvětově postihuje kolem půl milionu lidí ročně. Světový den meningitidy, který každoročně připadá na 24.dubna, má za cíl upozornit na hrozbu, kterou meningokokové onemocnění představuje a propagovat možnosti prevence, kterou je především očkování.


Kategorie: Aktuality 
23.duben 2019

Program Nadačního fondu Avast uvádí další přednášku z cyklu Medicína a smrt na téma hranic moderní medicíny. Cílem je odborné i laické veřejnosti ukázat, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. Představí se Alexandra Trochtová, projektová manažerka zastřešující organizace Fóra mobilních hospiců, Martina Klejnová, zdravotní sestra v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a hematolog a paliatr MUDr. Jindřich Polívka. Všichni tři paliativní inovátoři jsou stipendisty programu Avast Foundation Palliative Care Scholarship zaměřeného na rozvojové projekty v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné pacienty


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
22.duben 2019

Více než 6 miliónů lidí na celém světě trpí podle odhadů některou z poruch imunitního systému. Primárních imunodeficiencí (PID), jak se tyto poruchy souhrnně označují, existuje více než 380 typů a díky dokonalejším diagnostickým možnostem jejich počet stále narůstá. Světový týden primárních imunodeficiencí, který připadá na týden od 22.–29. dubna 2019 má za cíl zvýšit o nich povědomí veřejnosti. Heslem je: Postavme pacienty s primární imunodeficiencí do centra péče, která je jim poskytována. Po celém světě se proto budou konat vzdělávací a osvětové akce poukazující na důležitost holistického přístupu k péči o pacienty, zvýšení kvality jejich života a života jejich rodin.