Medicína


Kategorie: Aktuality 
24.duben 2014
Užívání tabáku je celosvětově nejvýznamnější preventabilní příčinou nemocí a předčasných úmrtí – letos 6 milionů. Sestry jsou v počtu 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků. V ČR je 90 000 sester – kdyby každá z nich pomohla za rok přestat kouřit jen jednomu kuřákovi, znamenalo by to významný pokles prevalence kouření v zemi. Ani u nás však nejsou sestry v kontrole tabáku dostatečně využívány také proto, že k tomu nemají dostatečné zkušenosti a trénink, ačkoli jsou k těmto intervencím plně kompetentní. Zdravotní školy ani postgraduální vzdělávání dosud u nás adekvátní praxi sestrám standardně nenabízí.

Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
23.duben 2014

Až do druhé poloviny 19. století lékařky v Čechách neexistovaly. První dvě z nich (MUDr. Anna Bayerová 1852–1924 a MUDr. Bohuslava Kecková 1854–1911) musely vystudovat ve Švýcarsku a nostrifikaci pro Rakousko-Uhersko získaly až při potřebě starat se o muslimské ženy v Bosně a Hercegovině.


Kategorie: Aktuality 
22.duben 2014
Více než 408 tisíc svých klientů VZP do dnešního dne obeslala pozvánkami, ve kterých je upozorňuje na to, že neabsolvovali některou ze tří preventivních prohlídek zaměřených na vyloučení nádorového onemocnění. Rozsáhlý průzkum, který VZPprovedla v minulých dnech na svých pobočkách ukázal, že o projektu mimořádného zvaní na protinádorovou prevenci ví bezmála polovina všech klientů VZP. Informace o akci má tedy již teď více lidí, než kolik jich za celý rok od VZP skutečně dostane pozvánku k lékaři. Projekt tak může mít výrazný osvětový význam.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
18.duben 2014
VZP dle příslibu z TK uskutečněné 14. 4. 2014 v Praze uvedla 15. 4. 2014 návrh smlouvy, kterou nabízí Protonovému centru. Smlouvu s dodatky uzavře VZP za předpokladu, že zároveň budou staženy veškeré vzájemné žaloby.

Kategorie: Aktuality 
18.duben 2014
V úterý 22. dubna 2014 od 9 do 18 hodin zve Sdružení studentů stomatologie ČR v Praze a v dalších čtyřech velkých městech České republiky veřejnost na osvětově výchovnou akci, na které chtějí mladí budoucí stomatologové vysvětlit důvody většiny onemocnění dutiny ústní a možnosti prevence zubního kazu i parodontózy.

Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
17.duben 2014
Jak mám rozumět formulaci, že doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výší pojistného za uplynulý rok je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích? Je tedy podstatné reálné datum podání, nebo ne? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
16.duben 2014

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze převzala záštitu nad vytvořením Metodiky pro odškodňování újem na zdraví, kterou připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva o. s. za účasti zástupců pojistitelů. Nový občanský zákoník zrušil od 1. ledna 2014 bez náhrady tzv. odškodňovací tabulky (vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb.). Dosavadní podrobná právní úprava určování výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění je v právním předpise nahrazena stručným vyjádřením: „podle zásad slušnosti“. Zákonodárce tak připravil situaci značné právní nejistoty při určování výše odškodnění, nepředvídatelnosti rozhodovací praxe a praktické nemožnosti mimosoudního vypořádání.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
15.duben 2014

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce co nejdříve ukončit vleklé spory s Protonovým centrem v Praze. Zejména v zájmu pacientů se rozhodla ke vstřícnému kroku – protonovému centru nabídne smlouvu, která vychází z doporučení Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Doporučení této společnosti, která je v radiační onkologii největší odbornou autoritou v České republice, označili za závazné účastníci kulatého stolu, kteří se v únoru sešli ve Sněmovně na pozvání předsedy výboru pro zdravotnictví Rostislava Vyzuly.


Kategorie: Aktuality Nadváha a obezita 
14.duben 2014
Nové studie (Oxford Brookes University, UK; www.brookes.ac.uk ) udávají, že riziko předčasného úmrtí lépe ohodnotí poměr obvodu zápěstí k tělesné výšce – index WHtR (Waist-Height Ratio) než BMI (Body Mass Index). Uvedený poměr WHtR výstižněji udává centrální obezitu v porovnání s BMI, který svědčí o celkové obezitě. Výsledek vypovídá o předpokládané délce života, respektive o ztrátě let z průměrné délky života dané populace.

Kategorie: Aktuality 
11.duben 2014

Jako první popsal nemoc jako ochrnutí s třesem v roce 1817 londýnský lékař a chirurg James Parkinson. Jde o jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění, které postihuje zejména lidi ve věku 50 - 60 let. Přímo souvisí s úbytkem mozkových buněk, které produkují dopamin – látku důležitou pro přenos signálů v mozku a tím i ovládání pohybů. Další charakteristický projev onemocnění  - ztuhlost – později popsal Charcot  Jean – Martin, významný francouzský neurolog. Příčiny vzniku doposud nejsou známy. Podle vědců může být důsledkem genetických dispozic, virové mozkové infekce nebo expozice toxickým látkám.