Medicína


Kategorie: Aktuality 
22.srpen 2017

České zdravotnictví letos přijde asi o 100 mladých praktických lékařů. Termín, kdy se čerství absolventi mohli zařadit do oboru a na základě toho přihlásit do rezidenčního programu, skončil dříve, než vůbec dostali diplomy. Bez rezidenčního programu, který jim zajistí potřebné vzdělání a atestaci, nemohou vykonávat praxi. Děje se tak kvůli novele zákona o specializačním vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR).

 


Kategorie: Aktuality 
21.srpen 2017

Amputace představuje pro každého pacienta obrovský zásah do celého těla i jeho dosavadního života. Nejčastěji jsou v České republice amputace prováděny na dolních končetinách. Důvody amputací jsou nejčastěji diabetes a ischemická choroba končetin na podkladě onemocnění cév. Obě příčiny se přitom navzájem prolínají. Počet velkých amputací, v bérci či ve stehně, je srovnatelný se západním světem. Tvoří přibližně 25 případů na 100 tisíc obyvatel ročně. Číslo je poměrně stabilní, zato roste počet malých amputací – prstů. „Neklesající počet velkých amputací je zřejmě způsoben i stárnutím populace a strmým vzestupem počtu diabetiků,“ uvádí MUDr. Libor Musil, primář rehabilitačního oddělení Rehabilitační kliniky Malvazinky (VAMED Mediterra).


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
18.srpen 2017

 Pravidelný pohyb patří mezi hlavní pilíře zdravého životního stylu, protože prokazatelně prospívá lidskému organismu. Panující horka a teploty vysoko nad třicítkou ovšem fyzickou aktivitu spíše limitují. Lze však vyzkoušet sporty, které je možno provozovat přímo v  bazénu.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.srpen 2017

Rakovina prsu je po rakovině kůže druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Ze statistik vyplývá, že až třiceti procentům žen, kterým byla diagnostikována rakovina prsu v raném stadiu a byly úspěšně léčeny, se nemoc vrátí, zpravidla už ve čtvrtém, metastatickém, stadiu. V této fázi se nádor z prsu šíří do dalších orgánů těla, nejčastěji jsou metastázami zasaženy játra, plíce, kosti a mozek. Ale I v této nevyléčitelné fázi je  metastatický karcinom prsu dobře léčitelný a umožňuje nemocným vést plnohodnotný kvalitní život.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
16.srpen 2017

IPF postihuje přibližně 3 miliony pacientů na celém světě. Jedná se o vzácné a zničující onemocnění - medián předpokládané délky života po stanovení diagnózy je přibližně 2 až 3 roky.


Kategorie: Aktuality Úrazy dětí 
15.srpen 2017

Více než 210 tisíc dětských klientů VZP končí ročně v péči lékařů kvůli různým zraněním. Náklady na jejich léčbu přesáhly v loňském roce 557 milionů korun, což je oproti roku 2015 téměř 8% nárůst. Nejčastěji si děti a dospívající lidé ublíží v letních měsících – souvisí to s tím, že mají více volného času, častěji než jindy se pohybují v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých. VZP se snaží s dětskými úrazy bojovat za pomoci projektu VZPoura úrazům, kdy její hendikepovaní zaměstnanci besedují se školáky a varují je před rizikovým chováním. Tento projekt pokračuje i o prázdninách.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
15.srpen 2017

Měla bych podstoupit operaci křečových žil. Lékař mi navrhuje jako výhodnější variantu operaci laserem, ale musela bych si ji sama zaplatit. Proč není tato operace hrazena pojišťovnou?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
14.srpen 2017

V České republice se každoročně narodí více než 100 000 miminek, z toho asi čtvrtina císařským řezem a 70 % dětí spontánně. Od 90. let počet císařských řezů trvale stoupá, stejně jako je tomu téměř ve všech vyspělých zemích. „Při srovnání se západní Evropou se pohybujeme těsně nad průměrem, kde je pomocí císařského řezu provedeno 24,5 % porodů. Četnost císařských řezů v Evropě se ale v jednotlivých zemích výrazně liší. Nejnižší počty jsou evidovány ve Švédsku (17 %), naproti tomu nejvyšší má Kypr s 52 %. Vyšší četnost císařských řezů najdeme spíše na jihu Evropy – Itálie má například 38 %, méně je jich evidováno v severní Evropě (23 %). Celosvětově se císařským řezem narodí přibližně 19 % dětí,“ uvádí MUDr. Stanislav Martan, primář gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Neratovice (VAMED Mediterra).


Kategorie: Doporučené očkování Očkování Encefalitida Aktuality 
11.srpen 2017

Celosvětově je každým rokem hlášeno okolo 10 až 15 tisíc případů onemocnění klíšťovou encefalitidou. V České republice je její výskyt dokonce nejvyšší v celé EU. Rizikové oblasti výskytu infikovaných klíšťat se přitom neustále zvětšují. Loni v červenci bylo například zaznamenáno první lokální onemocnění klíšťovou encefalitidou na území Nizozemska. Vlivem mírné zimy (teplota nad 5 °C) se navíc sezóna aktivity klíšťat prodlužuje. Možnou prevenci proti klíšťové encefalitidě představuje očkování, které lze absolvovat kdykoliv během roku.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Rakovina 
10.srpen 2017

V červnu 2017 se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity konala další z besed zabývajících se rakovinou prostaty. Problémem, který trápí tisíce mužů v Česku. Předseda sdružení pacientů s onemocněním prostaty Prostak, o.p.s., prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc., dobře ví, co vše se změní pro pacienta po operaci prostaty. Jedině pravidelné preventivní prohlídky, všímavost k signálům vlastního těla a nepodceňování genetických dispozic jsou možností, jak předejít nemoci nebo alespoň zahájit léčbu včas.