Medicína


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
26.listopad 2014
V jakých případech hradí zdravotní pojišťovna testování na AIDS? Je pravda, že jsou testovány všechny těhotné ženy? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

Kategorie: Očkování Aktuality 
25.listopad 2014

Za prvních deset měsíců roku 2014 zaznamenali pracovníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze 2188 hlášených případů černého kašle. Oproti loňskému roku, který byl doposud považován v tomto ohledu za rekordní, se jedná o více než 2,5násobný nárůst. Studie provedená v České republice navíc ukazuje na  podhlášenost této nemoci v dospělé populaci. Černý kašel se přenáší kapénkovou infekcí a způsobuje záchvaty kašle. Novorozence a pacienty s nemocemi dýchacího ústrojí dokonce ohrožuje na životě. Prodělání nemoci i očkování poskytují jen časově omezenou ochranu. Proti nemoci je proto potřeba se pravidelně přeočkovávat.


Kategorie: Aktuality 
24.listopad 2014

1. LF UK bude mít k dispozici unikátní zobrazovací přístroj, který umožní sledovat v reálném čase život uvnitř organismu pomocí „špionů” – magnetických částic (přesně superparamagnetických nanočástic oxidů železa, tzv. SPIONs). Metoda má výhodu v tom, že „špioni” tělu nijak neuškodí na rozdíl od současných zobrazovacích metod, které s sebou nesou určitá rizika (zatěžující radioaktivní či rentgenové záření, problematické kontrastní látky).


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
22.listopad 2014

Je třeba hlásit zdravotní pojišťovně "přestup" z mateřské na rodičovskou dovolenou? Nevím také, zda by byl za mě stát plátcem pojistného po celé 3 roky, kdybych čerpala zvýšený rodičovský příspěvek po dobu 2 let, ale rodičovskou dovolenou nahlásila u zaměstnavatele na roky tři. OdpovídáMgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
21.listopad 2014
Tato zákeřná choroba ročně v České republice zabije 2500 lidí a celkem jí v tuzemsku trpí kolem 800 000 pacientů, spíše mužů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se CHOPN po roce 2020 dostane v celkové úmrtnosti už na 3. místo mezi všemi nemocemi.

Kategorie: Aktuality 
20.listopad 2014

Společnost VUAB Pharma a.s., patřící do významné průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, oznamuje spuštění komerční výroby cytostatických léčivých látek ve svém závodě v Brně. V průběhu několikaletého procesu došlo k rozsáhlé rekonstrukci závodu, zajištění nových technologií na odborná pracoviště i získání všech potřebných certifikátů a zákonných povolení. Závod v Brně bude vyrábět cytostatika Oxaliplatin a Dacarbazin určená pro chemoterapeutickou léčbu rakoviny. VUAB Pharma je jedinou českou společností, jež na místním trhu připravuje cytostatické substance.


Kategorie: Aktuality 
20.listopad 2014

Jako jedni z prvních v Evropě začali lékaři Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Motol používat unikátní antibakteriální kapsu TYRX, která podstatně snižuje riziko vzniku život ohrožujících infekcí při implantaci defibrilátoru nebo kardiostimulátoru. Novinka je součástí dlouhodobé snahy nemocnice o poskytování komplexní péče o kardiologické pacienty s cílem minimalizovat jejich zdravotní komplikace a v co největší možné míře ochraňovat investice vložené do léčby a následné péče.


Kategorie: Aktuality 
19.listopad 2014
Lékaři v Německu (Univerzita ve Freiburgu) vnímají péči o pacienty na konci jejich života pozitivněji než ošetřující sestry; 72 % lékařů je přesvědčeno, že pacienti mohou důstojně zemřít i na nemocničním lůžku; o tom je však přesvědčeno jen 52 % ošetřujících sester.

Kategorie: Rakovina Aktuality 
18.listopad 2014

Nádory močového měchýře se řadí na 9. místo v žebříčku nejčastějších zhoubných nádorových onemocnění ve světě. Celosvětově ročně přibude asi 270 tisíc nových případů. V České republice s touto nemocí žije dle spolehlivých odhadů přes 21 tisíc lidí. Za posledních 30 let se výskyt této choroby téměř ztrojnásobil. Pozitivní je ovšem fakt, že žádným dramatickým způsobem nevzrostl počet pacientů, kteří na nádor močového měchýře zemřeli. Vysvětlit to můžeme zkvalitněním diagnostických metod a následné péče po stanovení diagnózy.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
17.listopad 2014

Vyhlášení dne věnovaného karcinomu slinivky břišní je cestou, jak zvýšit obecné povědomí o mimořádně agresivním nádorovém onemocnění. Jeho cílem je ukončit opomíjení tohoto zákeřného onemocnění ve srovnání s ostatními více “medializovanými“ zhoubnými nádory a zvýšit informovanost veřejnosti. Dále pomoci tuto diagnózu zařadit mezi priority onkologického výzkumu. V letošním roce se tak 13. listopad poprvé stal Světovým dnem karcinomu slinivky břišní.