Medicína


Kategorie: Aktuality 
31.květen 2016

Drobná poranění patří mezi úrazy, které vznikají při běžné práci v domácnosti, v zaměstnání, ale i během sportovních nebo odpočinkových aktivit. Obvykle svým rozsahem nevyžadují odborné lékařské ošetření a ošetřována jsou svépomocí. Možná právě proto je ale ošetření drobných poranění podceňováno a některá zranění dokonce ošetřujeme špatně na základě mylných domněnek přetrvávajících z minulosti. Správné ošetření má vliv na délku hojení nebo i na vzhled jizvy.


Kategorie: Zajímavosti Aktuality 
30.květen 2016

Pokud naše ledviny neplní svoji přirozenou čisticí funkci, musí být očišťování našeho těla zajišťováno mimotělně. Krev je z těla odváděna do hemodialyzačního přístroje, který z ní pomocí speciálního filtru odstraňuje odpadní látky. Tato léčba probíhá v dialyzačních střediscích a pacienti na ni dojíždějí na pravidelné terapie zpravidla 3x týdně na 4 až 5 hodin. Od letošního roku mají možnost podstupovat hemodialýzu doma.


Kategorie: Aktuality 
28.květen 2016

Nezisková společnost Černí koně již osmým rokem zapojuje handicapované do společnosti prostřednictvím sportu a volnočasových aktivit. Díky tomu se jí daří bořit mýty a předsudky společnosti o handicapu. V letošním roce zkonstruovali první dětské handbiky, které představí veřejnosti. Aktuálně čeká Černé koně edukativní turné „Tour4change“ a celosvětově unikátní projekt „Vítr ve vlasech“. 


Kategorie: Aktuality 
27.květen 2016

Dle TZ ze dne 19. května 2016: V červnu tohoto roku by se měl změnový zákon o sociálně zdravotním pomezí, který bude výsledkem rok a půl dlouhého snažení meziresortní pracovní skupiny, dostat do vnějšího připomínkového řízení. Měl by dát jasná pravidla péči o seniory v případech, kdy jejich potřeby balancují na hranici mezi sociální a zdravotní péčí. Plné znění zákona ještě není k dispozici, ale už nyní vzbuzuje diskuze. Především není jasné, kolik zdravotně sociálních lůžek, která mají být pro tyto případy k dispozici, se má zavádět, kdo je bude financovat ani kdo je bude personálně zajišťovat. 


Kategorie: Nadváha a obezita Aktuality 
26.květen 2016

Moderní doba nám přináší množství příležitostí, jak si ulehčit život. Bohužel se zdá, že i to může být jedna z hlavních příčin vzestupu kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a obezity v posledních 40 letech. Ačkoliv díky moderní medicíně se prodloužila délka života o několik let za posledních 20 let, nelze zcela říci, že zůstává zachována jeho kvalita.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
26.květen 2016

Mám bolesti v důsledku artrózy nosných kloubů a na ortopedii podmiňují operaci – totální endoprotézu tím, že výrazně zhubnu. Ani nárok na lázně prý kvůli obezitě už nemám, takže by bylo zbytečné mi vypisovat návrh. Je to pravda?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
25.květen 2016

V rámci Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), která nabízí financování pro vědecké projekty s cílem podpory vývoje nových léků a léčebných metod, je vypsána nová výzva. Zaměří se na boj proti rezistentní bakterii clostridium difficile, vývoj nové léčby revmatických onemocnění, evaluaci účinnosti vakcín proti chřipce nebo onemocnění jater. Sběr žádostí o granty bude probíhat do 26. července 2016.


Kategorie: Aktuality 
24.květen 2016
Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) dokončilo v uplynulých dnech budování klinicko-farmakologické jednotky pro testování nových léčivých látek. Shodou okolností právě v době Mezinárodního dne klinických hodnocení, který si celý svět každoročně připomíná 20. května, a na který jsme upozornili na našich stránkách.  Klinicko-farmakologická  jednotka je zaměřena na první fázi klinického testování léčivých látek, kdy je poprvé ověřována účinnost a zároveň bezpečnost daného přípravku na lidských účastnících

Kategorie: Aktuality 
24.květen 2016

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. 


Kategorie: Aktuality 
23.květen 2016

V rámci oslav Mezinárodního dne klinických studií (ICTD) pořádala v pátek 20. května 2016 Evropská síť infrastruktur klinického výzkumu (ECRIN) setkání na téma „Klinické studie v éře personalizované medicíny“. Setkání se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky v Praze.