Medicína


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
19.prosinec 2014

Má žena ve věku 75 let, která je už delší dobu hospitalizovaná, nárok na mamografii a na další preventivní vyšetření? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
18.prosinec 2014

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) získala díky evropské dotaci finanční podporu pro projekt „Péče o nezralé novorozence“, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21564, který je realizován v partnerství s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se daří čerpat finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci projektu „Péče o nezralé novorozence“ v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. 


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
17.prosinec 2014
Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. představila na tiskové konferenci v prosinci 2014 Zprávu o stavu demence 2014 s podtitulem Existují v krajích České republiky významnější rozdíly? Autoři Zprávy Ondřej Mátl, Iva Holmerová a Martina Mátlová ve zprávě shrnuli veškerá dostupná data o demenci a představili také údaje, které z nich vycházejí a doplňují informace o popis potřeby a péče o lidi s demencí v jednotlivých regionech. Zpráva tak odpovídá na celou řadu základních otázek o demenci, lidech, kteří jí trpí, a dostupných službách v ČR. Zpráva také upozorňuje na absenci národní strategie v oblasti demence.

Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
16.prosinec 2014

I když klinické známky u uvedených pacientů ve vegetativním stavu svědčí o jejich trvalém bezvědomí, o neschopnosti vědomí, mohou zobrazovací metody prokázat jejich skryté schopnosti kontaktu, minimálního vědomí. Fenomén se vztahuje na pacienty po kritických lebečních poraněních, nikoli po globálním hypoxickém stavu. Do jisté míry si jsou vědomi svého okolí, ačkoli nejsou schopni cíleného pohybu a klinicky zřejmé reakce. Jsou schopni prokázat cílenou mentální aktivitu na zadání jednoduchého úkolu – testoval se např. tenisový úder s pomocí funkční MRI.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
15.prosinec 2014
Téměř 1,4 miliardy korun zaplatí Všeobecná zdravotní pojišťovna v roce 2015 ambulantním zdravotnickým zařízením a lékárnám jako kompenzaci za zrušené regulační poplatky. Třicetikorunové poplatky přestanou lidé platit od 1. 1. 2015. O jejich zrušení na podzim rozhodli poslanci a bylo obsaženo i v programovém prohlášení vlády.

Kategorie: Aktuality 
15.prosinec 2014
Koncem listopadu 2013 proběhla v ČR podruhé akce pod shora uvedeným názvem, v anglické verzi 2nd Czech Salt Awareness Week 2013. Obsahovala nejdůležitější úkoly navrhované a sledované WHO. Akci podpořila Česká kancelář WHO, Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav. Také v letošním roce v týdnu od 15. prosince 2014 bude pozornost věnována problematice škodlivosti nadměrného příjmu soli.

Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
12.prosinec 2014
Jak a komu si mohou pacienti stěžovat na lékaře? Pomůže mi moje zdravotní pojišťovna? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Kategorie: Aktuality 
11.prosinec 2014

Řeč, hlas a sluch mají zásadní význam v lidské komunikaci. Tyto schopnosti se vyvíjely v průběhu lidské evoluce a díky nim se dorozumíváme. Jako všechny lidské schopnosti i řeč, sluch a hlas mohou mít své poruchy, které mohou Způsobit i psychické problémy. Díky vývoji medicíny je však lékaři dokážou lépe diagnostikovat. Moderní metody léčby pak dnes zahrnují poznatky hned z několika lékařských a nelékařských oborů, jako je foniatrie, neurologie, otorinolaryngologie, psychiatrie, gastroenterologie, klinická logopedie a psychologie.


Kategorie: Aktuality 
10.prosinec 2014

Zvýšení výsledné hodnoty bodu, bonifikace celoživotního vzdělávání a dramatické omezení regulací. Výsledky dohod, které uzavřely Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká lékařská komora, mohou při vyúčtování roku 2014 znamenat pro ambulance přínos stovek milionů. Vzhledem k tomu, že jsou to v neposlední řadě spolupracující lékaři, díky nimž se VZP těší rostoucí důvěře klientů i dobrým ekonomickým výsledkům, může nyní pojišťovna potvrdit, že dohodám v plném rozsahu dostojí, jak zaznělo na jednání VZP a ČLK 9. 12. 2014 v Praze.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.prosinec 2014
Multidisciplinární konference, každoročně pořádaná Českou lékařskou komorou, si v roce 2014 dala do programu řadu velkých soudobých i vývojových témat medicíny a zdravotnictví z pohledu etiky, problémů, úspěchů, plánů a dilemat pro další průběh 21. století.