Medicína


Kategorie: Aktuality 
30.říjen 2020

Vývoj počtu hospitalizovaných pacientů k datu 29.10. 2020.  Celkem hospitalizováno 146 pacientů s COVID-19, z toho 21 na JIP se zavedenou umělou plicní ventilací.      


Kategorie: Aktuality 
30.říjen 2020

Ačkoliv vyznačený přechod na vozovce by měl být pro chodce zcela bezpečnou zónou, aktuální čísla ze statistik hovoří o opaku. Vysoký počet usmrcených chodců však nemá souvislost pouze s nedáním přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Na tragických nehodách s účastí chodců se významně podílí také nepozornost řidičů i samotných chodců.


Kategorie: Projevy chřipky Aktuality 
30.říjen 2020

Porucha čichu je v současnosti řazena k základním příznakům COVIDU-19. Typicky se objevuje u jinak bezpříznakových pacientů, obvykle v mladší či střední věkové skupině. „V nynější koronavirové vlně se s poruchou čichu setkáváme ještě častěji než na jaře,“ upozorňuje prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. Lidé s poruchou čichu se nyní mohou sami vyšetřit pomocí parfémovaných fixů, které jsou k dostání zdarma.


Kategorie: Aktuality 
30.říjen 2020

Srovnávací studie měla odpovědět na otázky, jestli je možné dosud nejspolehlivější metodu testování na COVID-19, tedy PCR (výsledky do 4 hodin), nahradit metodou novou, u které testování trvá kratší dobu – přibližně 30 minut. Zkoumala se jednak celková citlivost antigenních testů, tzn. u jedinců bez ohledu na projevené příznaky, a dále citlivost u těch, u kterých se alespoň jeden z uváděných příznaků nemoci COVID-19 projevil. O použití antigenních testů se uvažovalo v souvislosti s celoplošným testováním české populace. 

 


Kategorie: Aktuality 
29.říjen 2020

Tento den 29. 10. 2020 připomíná Vojenská zdravotní pojišťovna důležitost povědomí o tomto onemocnění. V České republice ročně postihne 30 tisíc Čechů a 8 tisíc z nich na její následky zemře. Prevence však není náročná a každý s ní může začít okamžitě.


Kategorie: Aktuality 
29.říjen 2020

Současná nařízení apelují na lidi, aby zůstávali doma a kontakty s okolím omezili na minimum. Nejrizikovější skupinou, pro kterou může mít onemocnění virem Covid-19 až fatální následky, jsou senioři a lidé se sníženou imunitou. I v této situaci je ale třeba myslet i na jiné nemoci jako například diabetes, kardiovaskulární onemocnění, chronické žilní onemocnění, CHOPN a neodkládat jejich řešení a léčbu na pozdější dobu. Léčba jakékoliv nemoci má efekt, jen pokud je nepřerušená. (Pacienti nedokážou vždy vyhodnotit reálné důsledky přerušení jakékoliv léčby). Situace je vážnější zejména pro seniory a chronicky nemocné.

 


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
28.říjen 2020

Za jakých podmínek hradí pojišťovna denzitometrické vyšetření celého těla? Můj endokrinolog mě poslal na denzitometrii, ale rentgenovali mi jen předloktí a nohy. Odpovídá Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
28.říjen 2020

Lupénka, odborně zvaná psoriáza, je neinfekční zánětlivé onemocnění. Na pokožce se projevuje jako zarudlá či bílá kožní ložiska se stříbřitými odlupujícími se šupinkami, která se vyskytují převážně na loktech, kolenou, v bederní oblasti a ve vlasech. Tato místa svědí a mohou být bolestivá. Kromě kůže bývají postižené i nehty a u zhruba pětiny pacientů také klouby (tzv. psoriatická artritida). Lupénka je nejčastější kožní nemoc, se kterou může souviset řada dalších onemocnění, jako je například cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, či psychické poruchy vzhledem k souvisejícímu stresu.

 


Kategorie: Aktuality Poradna - nemoci a příznaky Nemoci a jejich příznaky 
27.říjen 2020

Význam, počet, rozsah parenchymových plicních chorob a onemocnění stoupá. Příčin i forem je mnoho. Patologické změny dominují především v plicním intersticiu; z toho důvodu patří do společné kategorie intersticiálních plicních chorob ( ILDs). Idiopatická plicní fibróza ( IPF) je nejčastější. Více se vyskytuje u mužů v poměru 7 : 3 vůči ženám, především u seniorů nad 60 let. Má chronický a nezvratný průběh s postupným rozvojem dechové nedostatečnosti a s výhledem dožití přibližně 3 roky. U ostatních ILDs dominuje převážně fibrfbrotizace nad zánětem; choroby jsou poměrně heterogenní a s příznivější prognózou přežití a dožití. I u nich ale postupnmě převažuje fibrotizace a finální multiorgánové selhání.


Kategorie: Kouření Aktuality 
26.říjen 2020

Čeští lékaři vyzývají kuřáky, kteří by o desítky tisíc akutních hospitalizací v nejbližších měsících ulevili českým nemocnicím, pokud by dokázali zahodit cigarety jednou provždy. Dle odhadu expertů následky kouření “stojí” systém 3000 lůžek převážně na interních a plicních odděleních. Právě nemocnice jsou v současnosti kvůli koronavirové pandemii přetížené. Lékaři vyzývají: „Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!“. Letos 2020 na jaře byla první výzva, kvůli druhé vlně pandemie je vyhlášena opět. Každý kuřák, který vyslyší výzvy lékařů a odloží cigaretu, pomůže nejen sobě, ale i pacientům s koronavirem a pochopitelně i personálu v nemocnicích. Informace o výzvě lékaři shromáždili na www.darujluzko.cz.