Medicína


Kategorie: Aktuality Kožní nemoci 
23.únor 2017

Zima je ideálním obdobím pro vznik plísní na pokožce a nehtech nohou. Vlhká uzavřená obuv, neprodyšné ponožky, veřejné sauny a koupaliště, ale také koberec u navštívených sousedů,  mohou být příčinou vzniku mykotických chorob. Plísňové onemocnění nehtů postihuje podle odhadů až 25 % Čechů. Onychomykóze (plísni  nehtů) lze předcházet, případně se jí úspěšně zbavit.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
22.únor 2017

Musí i čistě soukromé zařízení, které nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, vést řádně pacientovu zdravotnickou dokumentaci? A musí ji pacientovi vydat, pokud chce změnit lékaře nebo by chtěl svůj případ zkonzultovat jinde?
Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí.

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
21.únor 2017

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má k dispozici nový analytický přístroj, díky kterému budou moci experti Ústavu soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK měřit koncentraci léčiv nebo návykových látek v krvi pacientů až se stonásobně lepší přesností než doposud. Díky tomu se ještě více zkvalitní např. sledování pacientů při terapeutickém monitoringu, a lékaři tak budou moci individuálně určit potřebné množství medikamentů k léčbě s ještě větší precizností.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
21.únor 2017

Lékaři Urologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové provedli 100. urologickou robotem asistovanou operaci. Zkušenosti potvrdily velké výhody robotického operačního systému. Jsou to především dostupnost složitých částí lidského těla, přesnost, nižší krevní ztráty, zkrácení hospitalizace a doby rekonvalescence. Díky těmto výhodám i zkušenostem ze zahraničí vidí lékaři budoucnost využití „robota“ i pro další obory, jako je gynekologie, chirurgie a dále také cévní chirurgie, kardiochirurgie, případně ORL.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
20.únor 2017

Setkání Anticoagulation Academy Scientific Meeting 2017, které se konalo ve Vídni ve dnech 26. a 27. ledna, se zúčastnili přední odborníci na antikoagulační léčbu z regionu střední a východní Evropy i zbytku světa. Interdisciplinární diskuse se týkala inovací v oblasti perorální antikoagulační léčby, jakožto způsobu dalšího zlepšení péče o pacienty, a umožnila lepší pochopení užívání NOAC k prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní (FS) a žilním tromboembolismem. Diskutovalo se také o zvýšené bezpečnosti přípravku dabigatran v návaznosti na dostupnost přípravku idarucizumab. Setkání se zúčastnilo více než 300 místních i mezinárodních odborníků z 18 zemí, kteří událost využili k navázání spolupráce.


Kategorie: Rakovina Děti Aktuality 
18.únor 2017

Zatímco v 60. letech se vyléčila pouze 3 procenta dětských onkologických pacientů, dnes dosahuje úspěšnost u většiny typů nádorů 80 procent i více. Přesto je pořád co zlepšovat. Mnohdy chybí léky určené pro děti a zkoušené v klinickém hodnocení s dětskými pacienty. Situaci by mohl zlepšit celoevropský systém pro sdílení dat z klinických hodnocení. Na dětské pacienty a problematiku léků pro děti upozorňuje Den dětské onkologie.

 


Kategorie: Aktuality 
17.únor 2017

S odpady se lidé potýkali již od počátku svého bytí. V každém období se snažili najít způsob, jak odpady dále využít nebo je zpracovat. Zatímco v pravěku lidé využívali kosti pro stavbu příbytků nebo výrobu nástrojů, v antické Anglii poprvé recyklovali sklo. Ve středověku pak přebytek odpadků donutil města k odvozu odpadu z center, během průmyslové revoluce se zase začal odpad třídit a spalovat. Současným trendem je takzvaný upcycling, který přemění odpad v nové materiály či výrobky.


Kategorie: Aktuality 
16.únor 2017

Zdravotnická skupina EUC má po celé ČR devět mamografických center. Celkem v nich poskytuje péči čtvrt milionu pacientek. Důležitost prevence si EUC připomněla v prvním ročníku série výstav Vaše nejcennější foto (VNF). Její obrazy jsou umělecky pojaté mamografické snímky žen, z nichž některé si prošly zkušeností s rakovinou.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
16.únor 2017

V prvním únorovém týdnu se v Restaurantu a hotelu Nebozízek uskutečnil slavnostní křest nového odborného knižního titulu Zdravotnictví a právo. Publikace je unikátní svým zaměřením i rozsahem a přináší podrobný přehled aktuální české legislativy ve zdravotnictví. Tuto událost si nenechali ujít přední představitelé obou oborů - právnického a zdravotnického. Byli přítomni:  paní Běla Gran Jensen, ministr zdravotnictví ČR, pan JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA., a rektor Univerzity Karlovy, pan prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr. Sc. Ti popřáli knize do vínku jen to nejlepší. Křtem provedla přítomné hosty moderátorka Pavlína Danková.


Kategorie: Aktuality 
16.únor 2017

Co vede prezidenta Zemana jít proti českým důchodcům? Svaz pacientů ČR rozhodně odmítá Ústavě ČR odporující stanovisko prezidenta Zemana, a to doporučení důchodcům opětné zavedení poplatků pacientů za pobyt v nemocnici.