Medicína


Kategorie: Onemocnění kloubů Aktuality 
18.říjen 2017

Osteoporózou trpí každá třetí žena a každý pátý muž starší 50 let. Jde tedy doslova o civilizační onemocnění, při kterém dochází k celkovému úbytku kostní hmoty, postupnému snižování pevnosti kostí a v důsledku toho k častým zlomeninám. Kromě genetických předpokladů jsou hlavními příčinami nedostatečný příjem vápníku a vitamínu D ve stravě, chybějící pohybová aktivita, kouření nebo nadměrný přísun alkoholu a kofeinu. Této chorobě, která je laicky označována jako ´tichý zloděj kostí´, lze přitom s dobrým efektem předcházet pravidelným pohybem a stravou bohatou na vápník a vitamín D. Jejich nedostatek je také možné kompenzovat volně prodejnými léčivými přípravky s obsahem kostních minerálů. Význam prevence tohoto onemocnění připomíná každý rok Světový den osteoporózy.


Kategorie: Aktuality Výživa 
18.říjen 2017

Počet lidí vyššího věku rok od roku vzrůstá. Přestože senioři tvoří již pětinu obyvatel České republiky, o jejich životním stylu a podmínkách se u nás stále příliš nemluví. Posun za poslední léta nenastal ani v jejich stravě a stravovacích návycích, jež jsou pro jejich zdravotní stav klíčové. Dokazuje to
i průzkum agentury NMS Market Research pro společnost Nutricia, která je výrobcem specifické stravy pro doplnění výživy.


Kategorie: Aktuality Nemoci a jejich příznaky 
17.říjen 2017

Lupénka je nejčastější kožní onemocnění. V České republice jí trpí 200 až 300 tisíc lidí. Více než 10 procent z nich trpí středně těžkými až těžkými formami. Nejedná se o infekční onemocnění, spouštěčem může být stres, léky či dědičnost.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
16.říjen 2017

Okresní a krajští předsedové Společnosti praktických lékařů (SPL ČR), kteří se setkali na XXIII. celostátním jednání v Milovech v říjnu 2017 vyjádřili pobouření nad návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2018, který zcela ignoruje slib představitelů MZ ČR ze září 2016 na navýšení základní sazby kapitace o 3% pro rok 2018. Šlo jen dorovnáním dluhu, který ministerstvo už v minulosti uznalo. V roce ekonomického růstu a rekordního navýšení výběru pojistného o 15mld. Kč se pro primární péči nenašlo požadovaných 280 milionů korun a ministerstvo navrhuje stagnaci sazby kapitace a snížení úhrad praktickým lékařům.To považujeme za výsměch. Opakované masivní navyšování úhrad  lůžkovému sektoru diskriminuje ambulance a je pravým opakem situace ve vyspělých zemích. Podíl úhrad do primární péče v loňském roce poklesl na 5,5% a v letošním roce očekáváme další pokles.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
16.říjen 2017

Po úspěšné preventivní kampani, která svým chytlavým heslem #prsakoule upozorňovala na rakovinu varlat a prsou (proškoleno bylo během tří let přes 21 tisíc lidí, u 34 byla nemoc odhalena včas), přichystala nezisková organizace Loono novou kampaň. Ta se zaměří na problematiku nemocí srdce. Jedním z důvodů jeskutečnost, že příznaky onemocnění srdce rozpozná jen drtivě malé procento populace. Za příznačným názvem Žiješ srdcem #zijessrdcem se skrývá série veřejných workshopů a přednášek po celé ČR, chybět nebude ani speciální výstava designu, skutečných srdcí a charitativní aukce.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
16.říjen 2017

Nové Ortodontické centrum. ve Fakultní nemocnici v Motole zahájilo počátkem října 2017. Disponuje 7 moderně vybavenými ambulancemi a vlastní ortodontickou laboratoří. V dohledné době k nim přibude ještě ordinace dentální hygieny.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
15.říjen 2017

Před 30 lety byla v říjnových dnech na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy založena Univerzita třetího věku (U3V). Zájem seniorů toužících po vědění neustává. Kromě znalostí o biologii člověka si absolventi odnášejí i další benefity – zvýšení životní aktivity, sebedůvěru a pocit zdraví. 


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
14.říjen 2017

Nakladatelství Alpress , edice Klokan, 2017, vydání první, str. 207


Kategorie: Závislosti Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
13.říjen 2017

Pro mladé lidi v České republice jsou návykové látky všeho druhu nejsnadněji dostupné z celé Evropy.  Česká mládež vede v užívání marihuany, a to dokonce více než dvojnásobně nad evropským průměrem (37 % vs 18 %)*. Téměř všichni šestnáctiletí (96 %) ochutnali alkohol, téměř polovina se opila v posledních třiceti dnech.  40 % mladých lidí tráví u počítače čtyři a více hodin denně. Problém se tedy zdaleka netýká jen sociálně slabých nebo vyloučených skupin. Adiktologická ambulance ve spolupráci s Poradnou pro rodiče poskytují odbornou pomoc na objednání a bezplatně.  Obrátit se na ni mohou nejen rodiče, ale i sami mladiství či jejich blízcí.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
13.říjen 2017

Metadonová substituční terapie patří z hlediska léčebných alternativ, které existují v oblasti zneužívání opiátů, mezi nejúčinnější nástroje. Zasáhne velký počet pacientů, významným benefitem je také minimalizace kriminality a infekčních rizik spojených s injekčním užíváním. Stále ale není dostupná odpovídajícímu počtu českých pacientů.