Medicína


Kategorie: Aktuality 
25.září 2023

Společnost sanaplasma, první síť center pro odběr plazmy v České republice, se přejmenovala na BioLife. Společnost je členem biofarmaceutické skupiny Takeda, která je známá hodnotám, výzkumu a vývoji a patří mezi přední světové sítě plazma center. Od září 2023 tak všech jedenáct odběrových center napříč českými a moravskými městy přijalo identitu BioLife, což představuje integraci společnosti sanaplasma do rozsáhlé sítě BioLife v Evropě a Spojených státech.


Kategorie: Aktuality 
25.září 2023

Závažné kožní onemocnění hidradenitida (Hidradenitis suppurativa) je pro většinu veřejnosti, ale i řadu odborníků zcela neznámé. Přesto jím dle epidemiologických údajů trpí přibližně sto tisíc Čechů. Ti však na svou diagnózu často čekají až sedm let od objevení prvních příznaků. O tom, jak zlepšit péči o tyto pacienty, diskutovali v polovině září 2023 lékaři na multioborové konferenci Fórum Hidradenitis suppurativa v Praze (dále jen Fórum HS). Byla představena nová možnost léčby, která po téměř deseti letech rozšířila dosud skromné možnosti. K včasné diagnóze má pomoci také mezioborová spolupráce a nové doporučené postupy léčby.

 


Kategorie: Aktuality Rakovina 
25.září 2023

Jde o mimořádnou výzvu pro muže věkové skupiny 40+. S okamžitou platností mohou pojištěnci Zdravotní pojišťovny OZP využít nový preventivní program ze skupiny STOP programů – samostatné vyšetření PSA.


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
24.září 2023

Nakladatelství Klika, září 2023, vydání první, str.  216


Kategorie: Aktuality 
22.září 2023

V Česku se každý rok v práci zraní více než 40 tisíc osob. Náleží jim odškodnění za pracovní úraz, které v uplynulém roce 2022 podle statistik v průměru přesáhlo 800 tisíc korun. To ale může být výrazně kráceno, či dokonce úplně zamítnuto, pokud se zaměstnanec dopustí zásadních prohřešků. O kompenzaci, na kterou má poškozený nárok, ho ale může připravit i víra v různé mýty či vlastní chyby.


Kategorie: Aktuality 
22.září 2023

AHC (Ambeat Health Care) je největší český nestátní poskytovatel terénní a lůžkové zdravotní i sociální péče. Spravuje 10 domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a 4 zdravotnická zařízení. Jeho součástí je Sestřička.cz, síť 24 poboček služby terénních zdravotních sester a pečovatelek. Prostřednictvím SestřičkaSOS poskytuje nepřetržitou tísňovou péči a odborné sociální poradenství. AHC působí v ČR od roku 2011, nyní už v 11 krajích.


Kategorie: Aktuality 
21.září 2023

Pupečníková krev, která je často považována za biologický odpad má velký léčebný potenciál v oblasti lékařského výzkumu a léčby. Kmenové buňky obsažené v této krvi mají výjimečnou schopnost transformovat se nejen do krvetvorných kmenových buněk, ale i do různých buněčných typů, což umožňuje jejich využití při regeneraci poškozených tkání a orgánů. Nové výzkumy ukazují, že tyto cenné buňky přinášejí naději nejen pro děti, kterým se při narození pupečníková krev odebrala, ale také otevírají novou kapitolu v léčbě nemocí sourozenců, který se potýkají s genetickými a dědičnými nemocemi. Jedná se o důležitý krok směrem k personalizované a efektivní medicíně. Cílem je nejen zdokonalit metodu allogenní (příbuzenské) transplantace, ale také rozšířit spektrum onemocnění, která by mohla být touto metodou léčena. Rozvoj této inovativní léčebné strategie může otevřít dveře k novým přístupům a možnostem v oblasti medicíny.


Kategorie: Aktuality Demence 
21.září 2023

Na 21. září 2023 připadá Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, vůbec nejčastější formy demence. Přestože se v průběhu času vyvinul obraz toho, jak toto onemocnění postihuje mozek, ovlivňuje myšlení a mění „k nepoznání“ životy milionů lidí na celém světě, prognózy pro pacienty stále nejsou příliš nadějné a řada aspektů tohoto onemocnění je pořád záhadou. Zatím ho nelze vyléčit, možné je jen zpomalení, pokud se nemoc odhalí včas. A právě s včasnou diagnostikou může významně pomoci umělá inteligence.


Kategorie: Aktuality Demence 
21.září 2023

Alzheimerovu chorobu vyléčit nelze, je ale možné zpomalit její nástup a prodloužit tak soběstačný život nemocného. Důležité je nemoc diagnostikovat včas. Všeobecní praktičtí lékaři proto provádí u pacientů nad 65 let v rámci preventivní prohlídky test na časný záchyt Alzheimerovy choroby, tzv. Mini-cog test. Za první pololetí letošního roku těchto testů jen mezi klienty VZP provedli praktičtí lékaři víc než 50 tisíc. Statistiku vydává VZP v souvislosti s připomenutím Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby.


Kategorie: Aktuality Demence 
21.září 2023

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby každoročně připadá na 21. září. V důsledku stárnutí populace se počet osob postižených touto chorobou stále zvyšuje, Vojenská zdravotní pojišťovna proto upozorňuje na důležitost prevence i včasné diagnostiky. Alzheimerovu nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.